» Wycieczki

WYCIECZKI

W ramach planowanej pracy dydaktyczno-wychowawczej na kolejny rok szkolny staramy się zaproponować dzieciom atrakcyjną ofertę wycieczek fakultatywnych. W wyborze ciekawych miejsc kierujemy się atrakcyjnością położenia, historii, ofertą obiektów . Uwzględniamy wiek naszych dzieci, ich sprawność fizyczną oraz zainteresowania. W bieżącym roku szkolnym oprócz stałych tematycznych wycieczek do parku, na łąkę, do lasu, spacerów po najbliższej okolicy w różnych porach roku, proponujemy kilka ciekawych miejsc. Realizacja wyjść i wycieczek w roku szkolnym 2021/22 uzależniona jest od sytuacji epidemiologicznej w kraju w związku z COVID-19. Zależy nam jednak bardzo na rozbudzaniu w naszych pociechach ciekawości świata, ludzi i zwierząt, ukształtowania w ich świadomości takich wartości jak: opiekuńczość, szacunek , troska i wrażliwość na los innych, w tym zwierząt. Chcemy zaszczepić w nowym pokoleniu trend myślenia ekologicznego, troski o najbliższe środowisko naturalne. Ale pragniemy także zaproponować naszym dzieciom kilka alternatywnych propozycji spędzania czasu wolnego /Biblioteka, Kino, Teatr/. Być może w tych miejscach znajdą coś co Je zainteresuje, zainspiruje i pomoże znaleźć pasję na całe życie.