» Teatrzyki

TEATRZYKI

Zależy nam,  aby tradycją w naszym przedszkolu były występy teatrzyków dla dzieci.

Rozbudzanie zainteresowania teatrem, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień

skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania.

Dziecko przedszkolne ma naturalną dla wieku i etapu rozwoju potrzebę wyrażania ekspresji twórczej w mowie, ruchu, geście, rysunku, śpiewie.

Oprócz organizowanych w grupach teatrzyków, w których uczestniczą dzieci, naszym celem jest także zapraszanie różnorodnych zespołów teatralnych,

zarówno z klasyką bajek jak również grup teatralnych z przedstawieniami profilaktycznymi.

Raz do roku nasze pociechy będą miały okazję obcować z teatrem i różnymi jego formami.