RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 8.15 Schodzenie się dzieci, gry i zabawy poranne

Powitanie dzieci. Zabawy indywidualne lub grupowe w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna z dzieckiem.

Słuchanie tekstów literackich czytanych w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom. Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe.

8.15 – 8.30 Czynności sanitarno higieniczne przed śniadaniem Wdrażanie dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych.
8.30 – 9.00 Śniadanie Wdrażanie do kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków.
9.00 – 10.15 Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

Zajęcia edukacyjne objęte tematyką planów dziennych, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Prowadzenie zajęć Metodą Dobrego Startu.

Outdoor Learning,

Metodą projektu edukacyjnego.(„Z biegiem Wisły”, „W świecie teatru i książki”).

Zajęcia dodatkowe: j.  angielski, robotyka, zajęcia taneczne, zajęcia teatralne

10.15 – 10.30 Czynności sanitarno – higieniczne przed II śniadaniem.

Trening czystości.

Wdrażanie dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych.

10.30 – 10.45 II śniadanie Wdrażanie do kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków

10.45 – 11.50

Maleństwa

 

10.45 – 12.15

Kubusie i Tygrysy

 

Pobyt na świeżym powietrzu

Zabawy edukacyjne lub swobodne w ogrodzie przedszkolnym bądź na placu zabaw..

Ćwiczenia i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, obserwacje i eksperymenty przyrodnicze.

 

11.45 – 12.00

Maleństwa

 

12.15– 12.30

Kubusie i Tygrysy

Czynności sanitarno – higieniczne przed obiadem Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie do samodzielności.

12.00 – 12.30

Maleństwa

 

12.30 – 13.00

Kubusie  i Tygrysy

Obiad Wdrażanie do kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków

12.30 – 14.20

Maleństwa

 

13.00 – 14.20

Kubusie i Tygrysy

Odpoczynek poobiedni

 

 

Zajęcia dodatkowe

Odpoczynek na leżakach: słuchanie muzyki i bajek relaksacyjnych.

 

Zajęcia dodatkowe: język angielski, edukacja mobilna, szachy, spotkania z Wróżką Mądrą Główką, zajęcia teatralno-czytelnicze.

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.

Praca indywidualna z dzieckiem

14.20 – 14.30 Czynności sanitarno higieniczne przed podwieczorkiem.

Trening czystości.

Wdrażanie dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych. .

14.30 – 14.50 Podwieczorek Wdrażanie do kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków
14.50 – 16.30 Zajęcia indywidualne, pobyt na świeżym powietrzu

Pobyt na świeżym powietrzu.

Zabawy integracyjne z całą grupą. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym lub wymagającym wsparcia. Zabawy ruchowe. Dowolne zabawy w grupie rówieśniczej.

16.30 – 18.00 Zabawy popołudniowe

Zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci..

Rozchodzenie się dzieci .

Kopiowanie zabronione.
Strefa rodzica Ramowy rozkład dnia