CZESNE

Nasze czesne zawiera wszystkie opłaty które ponosi rodzić w związku z pobytem  dziecka w przedszkolu, nie ukrywamy żadnych opłat, nie zaskoczymy Państwa żadnymi dodatkowymi kosztami w trakcie roku szkolnego, uczciwie przedstawiamy koszt miesięcznego pobytu Waszego dziecka w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2020/21

     760 zł

Opłata rekrutacyjna  350 zł

W ramach czesnego zapewniamy:

 • opiekę w godz. 6.30-18:00 od poniedziałku do piątku.
 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego poszerzoną o:
 • codziennie zajęcia z języka angielskiego
 • program Outdoor Learning
 • edukację mobilną
 • kółko małego eksperymentatora
 • program edukacyjny” Cool-turalny Maluch”
 • program edukacyjny „Z biegiem Wisły”
 • metoda TOC czyli narzędzi logicznego myślenia
 • pomoc psychologiczną
 • diagnozę logopedyczną
 • uroczyście obchodzone urodzinki każdego  dziecka
 • pakiet zdjęć
 • wycieczki krajoznawcze
 • teatrzyki
 • zajęcia piłkarskie
 • Shaolin Kung Fu
 • warsztaty „Kuchcikowo”
 • Szachy
 • Zumbę

 

 • przez cały rok szkolny wszelkie artykuły papiernicze jak i higieniczne
 • ubezpieczenie NNW
 • bogato wyposażony plac zabaw
 • 4 posiłki dziennie
 • wodę i soki dostępne dla dzieci bez ograniczeń 
 • zajęcia otwarte dla Rodziców
 • Internetowy system komunikacji z placówką „Iprzedszkole”
 • pełen monitoring placówki zapewniający bezpieczeństwo – monitoring wizyjny z sal przedszkolnych dla rodziców
 • bogaty kalendarz imprez przedszkolnych przez cały rok

 

Ulgi w opłatach czesnego :

* czesne ulega obniżeniu o 5 zł za każdy dzień prawidło zgłoszonej nieobecności

* w przypadku gdy do placówki uczęszcza co najmniej 2. rodzeństwa przysługuje ulga w opłacie czesnego 90 zł/miesięcznie na każde z nich.

* placówka honoruje  Kartę Dużej Rodziny w ramach której oferuje następujące ulgi:

  • 50% zniżki na  opłatę wpisowego
  • 10% rabatu w opłacie czesnego w przypadku uczęszczania do placówki 1 dziecka
  • 20% rabatu w opłacie czesnego w przypadku uczęszczania do placówki 2 dzieci
  • 30% rabatu w opłacie czesnego w przypadku uczęszczania do placówki 3 i więcej dzieci
Kopiowanie zabronione.
Rekrutacja Czesne