» Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GodzinaCzynnośćOpis
6:30 – 8:15Schodzenie się dzieci, gry i zabawy poranne.* Witamy dzieci (podanie ręki, „żółwik”, „piąteczka”) i zapraszamy do naszych sal zabaw.
* Zabawy indywidualne lub grupowe w kącikach zainteresowań.
* Praca indywidualna z dzieckiem (karty obserwacji).
* Czytanie bajek przez nauczyciela lub zaproszonego rodzica. *Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe.
8:15 – 8:30 Czynności sanitarno-higieniczne przed śniadaniem. *Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie dzieci do samodzielności.
8:30 Śniadanie *Uczymy się właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania.
9:00 – 10:00Zajęcia wychowawczo dydaktyczne
lub
Pobyt na świeżym powietrzu
*Zajęcia edukacyjne objęte tematyką planów miesięcznych wyzwalających aktywności dzieci w różnych sferach rozwoju. *Zabawy rytmiczne, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, zabawy wdrażające szacunek do świata zwierząt i roślin.
9:45 – 10:00 Czynności sanitarno-higieniczne przed II śniadaniem. *Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie dzieci do samodzielności.
10:00 – 10:15II Śniadanie*Częstowanie dzieci owocami i warzywami.
Maleństwa: 10:15 – 11:10
Tygrysy: 10:15 – 12:00
Zajęcia wychowawczo dydaktyczne
lub
Pobyt na świeżym powietrzu
*Inspirujemy dzieci do zabaw edukacyjnych lub swobodnych w ogrodzie przedszkolnym.
*Prowadzimy gry i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.
Maleństwa: 11:15 – 11:30
Tygrysy: 12:00 – 12:15
Czynności sanitarno higieniczne przed obiadem:
*Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie do samodzielności.
Maleństwa: 11:30 – 12:00
Tygrysy: 12:15 – 12:35
Obiad
*Uczymy się właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania po sobie.
Maleństwa: 12:00 – 13:30
Tygrysy: 12:35 – 13:00
Odpoczynek poobiedni
*Dzieciom młodszym organizujemy odpoczynek na leżaku, czytamy bajki, słuchamy wspólnie muzyki relaksacyjnej.
*Dzieci starsze biorą udział w zabawach cichych i grach przy stoliku, zabawach w kącikach zainteresowań. W tym samym czasie możemy wyjść na spacer lub prowadzimy zajęcia dodatkowe.
Maleństwa: 13:40 – 14:00
Tygrysy:13:15 – 13:30
Czynności sanitarno-higieniczne / Podwieczorek*Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie do samodzielności.
Maleństwa: 14:10 – 14:30
Tygrysy: 13:30 – 14:10
Zajecia z j. angielskiego
*Uczymy się właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania po sobie
14:30 – 16:00
Zajęcia indywidualne, czytanie na dywanie, pobyt na świeżym powietrzu.*Prowadzimy zabawy wspomagające rozwój. Pracujemy z dziećmi indywidualnie lub z grupą dzieci o zbliżonych potrzebach edukacyjnych.
*Korzystamy ze spacerów i zabaw na świeżym powietrzu. Doskonalimy umiejętności zdobyte przez dzieci podczas zajęć.
Inspirujemy dzieci do podejmowania samodzielnego działania.
16:00 – 17:00Zabawy popołudniowe*Zabawy zorganizowane lub dowolne w sali lub na placu zabaw wynikające z zainteresowań dzieci
*Kontakty indywidualne . Rozchodzenie się dzieci (zwracamy uwagę aby każde dziecko zostało przez nas zauważone i pożegnane.

Przedstawiony powyżej Ramowy Rozkład Dnia jest ogólnie obowiązujący w naszym przedszkolu.

W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb.