» Program wychowania przedszkolnego

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Przedszkole „Dobre Przedszkole” w Gdynia w roku szkolnym  pracuje w oparciu o program wychowania przedszkolnego:

„Trefliki w przedszkolu” autorstwa Doroty Kossakowskiej.

Program w przyjazny sposób wprowadza w cztery obszary podstawy programowej: fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy, z odniesieniem do kompetencji kluczowych. Dzięki temu nauczyciel w sposób świadomy może realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego i kompetencje, a ponadto uchwycić korelacje pomiędzy osiągnięciami dzieci na koniec edukacji przedszkolnej, a rozwijaniem poszczególnych kompetencji. W swej strukturze program „Trefliki w przedszkolu” spełnia wymogi określone w art. 22a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. Z 2019r. poz. 1481 z późn. zm), gdyż jest dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci w wieku 3-6 lat.

trefliki program