» Program wychowania przedszkolnego

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Przedszkole „Dobre Przedszkole” w Gdyni w roku szkolnym 2021/22 pracuje w oparciu o program wychowania przedszkolnego: „Trefliki w przedszkolu” autorstwa Doroty Kossakowskiej.
Program jest  zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego i kierowany jest  do nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku 3 – 6 lat.
Wskazuje metody i formy pracy, które nauczyciel może wykorzystać podczas zajęć wychowawczo – dydaktycznych. Zawiera szczegółowy zakres umiejętności, jakie powinno posiadać dziecko 3 – 4 letnie, 5 letnie i kończące przedszkole. W programie przedstawiono również kompetencje kluczowe w odniesieniu do osiągnięć dziecka.

Niezwykle ważna jest dla nas współpraca z Państwem – rodzicami , by jak najlepiej przygotować nasze dzieci do szkoły i zapewnić im sukces szkolny!

Dlatego zachęcamy do częstych kontaktów z nauczycielami oraz dyrekcją , wymiany informacji o dziecku, jego postępach i ewentualnych trudnościach.

Naszym priorytetem jest zindywidualizowane podejście do każdego dziecka, stworzenie mu najlepszych warunków do zabawy i nauki na miarę jego potrzeb i możliwości rozwojowych.

trefliki program