» Plac zabaw i teren rekreacyjny

PLAC ZABAW I TEREN REKREACYJNY

Plac zabaw, przylegający bezpośrednio do Dobrego Przedszkola w Gdyni,

jest dla Dzieci miejscem codziennej zabawy podejmowanej indywidualnie lub wspólnie z rówieśnikami.

Jest dla nich także źródłem radości, relaksu, odpoczynku, nabywania wielu sprawności ruchowych i pokonywania przeszkód.

Nauczyciele inspirują zabawy dzieci poprzez podawanie pomysłów, sugestii i udostępniają potrzebne akcesoria gimnastyczne.

Cały teren jest ogrodzony i zabezpieczony, aby każde dziecko bez przeszkód mogło bezpiecznie spędzić swój czas w naszym przedszkolu.

Organizujemy oczywiście także spacery i wycieczki, podczas których dokonywane są obserwacje przyrodnicze.

Cały teren dookoła przedszkola jest ogrodzony i zabezpieczony, aby każde dziecko bez przeszkód mogło bezpiecznie

spędzić swój czas w naszym przedszkolu.