» Opieka psychologiczna

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA

Podstawowym celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka

zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

Praca psychologa w przedszkolu to głównie otoczenie dzieci opieką psychologiczną. Polega to przede wszystkim na wsparciu ich

w niewątpliwie trudnej sytuacji jaką jest pierwszy okres pobytu w przedszkolu,

a także wsparcie rozwoju dzieci z wykorzystaniem ich możliwości i indywidualnych cech przez cały okres pobytu w przedszkolu.

Do zadań psychologa należy wczesna interwencja na prośbę rodzica lub nauczycielki, gdy dostrzega niepokojące objawy w zachowaniu dziecka,

np. niezdarność w poruszaniu się, ataki złości, zachowania agresywne, opóźnienie w mowie lub innej sferze rozwoju.

Dzięki niej, bardzo prędko można podjąć działania wspierające rozwój dziecka ukierunkowując działania rodziców i personelu przedszkola,

a jeśli to konieczne działania korygujące nieprawidłowości.

Jeśli uznamy, iż spotkanie z psychologiem jest potrzebne, możemy zaproponować skorzystania z pomocy wykwalifikowanego psychologa,

którego mamy na naszym pokładzie 🙂 Dodatkowo możemy liczyć na współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Pamiętajmy, iż dbanie o bezpieczne, stabilne i przyjazne środowisko rozwoju przedszkolaków jest podstawowym zamierzeniem

przyświecającym naszym działaniom w przedszkolu.