» Opieka logopedyczna

OPIKA LOGOPEDYCZNA

Profilaktyka logopedyczna
Mowa jest sprawnością i jak każda sprawność wymaga doskonalenia. Jedyną drogą do jej nabywania jest kontakt ze środowiskiem, a więc przyjmowanie prawidłowych wzorców mowy poprzez osłuchanie się z nią w najbliższym otoczeniu. Poprzez mowę krystalizują się myśli, dlatego też, jeśli rozwój mowy dziecka nie przebiega normalnie, dziecko do 5 roku życia nie wykazuje zainteresowania prawidłowym sposobem wypowiadania się oraz widoczne są zaburzenia wymowy poszczególnych głosek, należy zgłosić się do logopedy.

Rodzice i wychowawcy powinni wiedzieć jak przebiega prawidłowy rozwój mowy dziecka, kiedy pojawiają się poszczególne głoski, aby umiejętnie kierować tym rozwojem. Bez tej wiedzy nie można prawidłowo ingerować w rozwój mowy dziecka, nie można mu pomóc. Można natomiast mu zaszkodzić wymagając od niego tego, czemu nie może sprostać, lub zaniedbując rozwój mowy, przeoczając lub lekceważąc niepokojące sygnały.

Dobre Przedszkole w Gdyni od kilku lat owocnie współpracuje z poradnią KIDS w Gdyni, która zapewnia placówce usługi na najwyższym poziomie. Specjaliści przeprowadzają w przedszkolu diagnozę i terapie logopedyczną, w ramach indywidualnej pracy z dzieckiem na życzenie rodziców.