METODA TOC CZYLI NARZĘDZI LOGICZNEGO MYŚLENIA

Celem nadrzędnym tej metody jest rozwijanie u dzieci precyzyjnego, logicznego myślenia. Dzięki TOC nawet najmłodsi będą mieli szansę zrozumieć, że wszystko jest procesem, a więc ma swoją przyczynę i skutek Narzędzia TOC ułatwiają dzieciom radzenie sobie z emocjami i pozwalają dostrzec różnicę między potrzebą a żądaniem.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż pracując tą metodą uczymy dzieci, że kompromis nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Kompromis to przynajmniej częściowa rezygnacja ze swoich pragnień jednej ze stron. A my chcemy by dzieci zjednoczyły swoje siły w walce ze wspólnym „wrogiem”. którym jest problem – konflikt, który należy tak rozwiązać, by obie strony czuły się w pełni usatysfakcjonowane.

Kopiowanie zabronione.
Oferta Metoda TOC czyli Narzędzi Logicznego Myślenia