KUCHCIKOWO

Prawidłowe żywienie ma ogromny wpływ na zdrowie i rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, którego organizm intensywnie się rozwija. Jakość jedzenia i jego rodzaj oraz prawidłowe nawyki żywieniowe są podstawą w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym  u dzieci. Dlatego konieczne jest podejmowanie działań na rzecz korygowania przyzwyczajeń i kształtowania właściwych nawyków żywieniowych przedszkolaków. Nie jest to zadanie łatwe, ale możliwe poprzez realizację programu edukacji kulinarnej.

Program ten łączy treści edukacyjne z różnych obszarów podstawy programowej i uwzględnia treści wykraczające poza podstawę programową. Program promuje aktywne metody nauczania i wychowania.

„Kuchcikowo” to dla przedszkolaków zabawa i wielka przygoda, której efektem będą właściwe nawyki żywieniowe, łatwe i przyjemne poznawanie pojęć matematycznych oraz kultywowanie świąt i tradycji rodzinnych.

Kopiowanie zabronione.
Oferta Kuchcikowo