EDUKACJA MOBILNA I PODSTAWY PROGRAMOWANIA

Współczesny świat można zdefiniować za pomocą jednego słowa „mobilność”. Kultura mobilna pozwala ludziom na pozostawanie w stałym kontakcie, żyjąc w globalnej wiosce zwanej Ziemią oraz na zdobywanie niezbędnych informacji w bardzo krótkim czasie. Wszystko to jest możliwe dzięki wynalazkowi internetu oraz dostępowi do sprzętu mobilnego, w tym tak popularnych aktualnie tabletów. Wychodząc naprzeciw wymaganiom współczesności, proponujemy naszym wychowankom zajęcia dodatkowe z zakresu edukacji mobilnej, dostosowane do poziomu rozwoju dzieci z poszczególnych grup wiekowych. Opierając się na bezpiecznych, sprawdzonych wcześniej aplikacjach dzieci poznają nowoczesne sposoby uczenia się, coraz bardziej popularne u naszych zamorskich, szwedzkich i angielskich sąsiadów. Zajęcia są oparte na metodzie Action Learning, podczas której dzieci spotykają się z problemami do rozwiązania. Co istotne problemy te są związane z życiem dzieci, ich zainteresowaniami, bieżącymi tematami. Bliskość problemu ma na celu rzeczywiste zaangażowanie dzieci w poszukiwanie możliwie najlepszych rozwiązań.

Podążając za zmianami w programach edukacji wczesnoszkolnej („Podstawy programowania w edukacji wczesnoszkolnej”), wprowadziliśmy do edukacji mobilnej, oprócz wykorzystywanych już tabletów, roboty edukacyjnych Bee-boty.  Bee-bot to robot podłogowy, który dzięki  4 przyciskom ze strzałkami kierunkowymi oraz przyciskami:  start, pauza i  anuluj porusza się trasą wyznaczoną przez dzieci.

Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz warsztaty organizowane dla rodziców spowodowały, że zajęcia z edukacji mobilnej stały się znakiem rozpoznawczym naszej placówki.

Kopiowanie zabronione.
Oferta Edukacja mobilna i podstawy programowania