PROJEKT EDUKACYJNY „Z BIEGIEM WISŁY”

 

Celem projektu jest budzenie świadomości  narodowej dzieci poprzez rozwijanie zainteresowania pięknem i bogactwem naszego kraju. Zaznajamianie z pomnikami polskiej historii. Już w okresie  przedszkolnym dążymy do tego, aby dzieci uświadamiały sobie swoją przynależność narodową: mówią po polsku, bo są Polakami, a kraj, w którym mieszkają i żyją – to Polska. Staramy się, aby już w okresie przedszkolnym  poznały stolicę swojego kraju, największe rzeki, zwróciły uwagę na różnorodność regionów Polski.

Cykl zajęć stanowiących istotę projektu „Z biegiem Wisły” to doskonała okazja do zapoznania dzieci z najdłuższą i najważniejszą rzeką naszego kraju, począwszy od jej źródeł aż do ujścia do Bałtyku oraz z najpiękniejszymi miastami leżącymi na jej szlaku. „Z biegiem Wisły” to czas na poznanie bohaterów polskich legend takich jak: Smok Wawelski, Lajkonik, Szewczyk Dratewka, Złota Kaczka, Bazyliszek, Warszawska Syrenka, Wars i Sawa, Katarzynka z Torunia.

Kopiowanie zabronione.
Oferta Z biegiem Wisły