OUTDOOR LEARNING

Czyli program edukacji ekologicznej i terenowej. Jesteśmy jedynym w regionie przedszkolem, które realizuje w/w program. Założeniem tego programu jest połączenie poznawania naturalnego rytmu przyrody, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za naturę z ruchem na świeżym powietrzu.

Zbieranie doświadczeń poprzez kontakt z przyrodą wzmacnia układ odpornościowy dziecka oraz kształtuje umiejętności emocjonalne i społeczne.

Kopiowanie zabronione.
Oferta Outdoor Learning