KADRA

mgr Beata Stańczuk

Dyrektor ds. dydaktycznych

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, na której ukończyłam studia magisterskie z zakresu „Pedagogiki – Wychowania przedszkolnego z nauczaniem początkowym”.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat uczestniczyłam w ponad dwudziestu kursach i szkoleniach związanych z pracą nauczyciela przedszkolnego. Najważniejsze z nich to m.in. “Edukacja ekologiczna – zdrowie i bezpieczeństwo” prowadzony przez CEN Bydgoszcz, “Język angielski w nauczaniu przedszkolnym” prowadzony przez ELS-Bell Education, “Outdoor learning” w Tomasjordneset Barnehage w Norwegii, ”Methodology & Language for Primary Teachers” w The Language School w Canterbury (Wlk.Brytania).

Ponadto ukończyłam wiele szkoleń organizowanych przez Europejski Fundusz Społeczny Unii Europejskiej:  “Prawidłowe reagowanie nauczyciela w sytuacjach kryzysowych związanych z zaburzeniami u dzieci w wieku przedszkolnym”,  “Rozpoznawanie symptomów zaburzeń u dzieci w wieku przedszkolnym”, “Budowanie efektywnej współpracy z rodzicem trudnym i oczekującym wsparcia”, “Jak indywidualizować pracę z dzieckiem w wieku przedszkolnym wymagającym wsparcia” oraz “Jak tworzyć programy terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym”.

W przedszkolach oraz w szkołach podstawowych (nauczanie wczesnoszkolne) pracuję od roku 1987, będąc nauczycielem i wychowawcą, liderem przedszkolnych zespołów artystycznych i teatralnych, autorem i koordynatorem licznych projektów edukacyjnych.

Otrzymywałam wielokrotnie nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia podopiecznych w konkursach i festiwalach.

Jestem również wykładowcą akademickim.

Katarzyna

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskałam tytuł licencjata na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną. Na Uniwersytecie Gdańskim obroniłam tytuł magistra na kierunku Edukacja Mobilna w Kulturze Cyfrowej. Jestem wieloletnią laureatką Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów przyznawanego na podstawie wysokiej średniej ocen. Posiadam certyfikat ukończenia lektoratu języka angielskiego w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego. Brałam udział w wielu warsztatach i kursach doskonalących, między innymi: „Pochwała w pracy z dzieckiem z ADHD”, „Pierwsza pomoc uczniowi zdolnemu, czyli jak wspierać, żeby nie zmarnować talentu oraz „Miarka, klamerka, kostki i sznurek, czyli kilka słów o dziecięcej matematyce”, „Eksperymenty i obserwacje przyrodnicze”, „Zielone okulary – pedagogika zabawy w edukacji przyrodniczej”. Brałam udział w „Sensorycznych zabawach plastycznych” oraz w „Polskim Maratonie Artystycznym”.

Zdobyłam certyfikat ukończenia z wyróżnieniem kursu „Animatora zabaw dla dzieci”. W dniu 24.08.2017r. zdałam przed komisją kwalifikacyjną egzamin zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.

W zgodzie ze swoimi zainteresowaniami aktywnie uczestniczę w multimedialnym rozwoju dzieci i nauczycieli w województwie pomorskim. Współpracuję z Uniwersytetem Gdańskim w ramach zajęć z edukacji mobilnej. Brałam udział w szkoleniu „Wspieranie uczniów i nauczycieli w kształtowaniu kompetencji informatycznych na I etapie edukacyjnym”. Opracowałam i poprowadziłam warsztaty zatytułowane „Edukacja mobilna – aplikacje i programowanie w przedszkolach i szkołach podstawowych”. Biorę udział w projekcie Koder Junior, którego celem jest wdrożenie nauki programowania zgodnie z podstawą programową oraz upowszechnianie innowacyjnych metod kształtowania kompetencji programowania w edukacji wczesnoszkolnej.

W „Dobrym Przedszkolu” pełnię funkcję nauczyciela wychowawcy, nauczyciela zajęć edukacji mobilnej oraz Wróżki Mądrej Główki.

Moje zainteresowania: aplikacje mobilne, robotyka, literatura, fotografia, sport, kulinaria, film.

Kamila

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Jestem absolwentkę Akademii Pomorskiej w Słupsku, gdzie uzyskałam tytuł licencjata z pedagogiki o specjalności: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim. Na tej samej uczelni ukończyłam studia magisterskie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z resocjalizacjąBrałam udział w wielu warsztatach i kursach doskonalących, między innymi: ‚Metoda Dobrego Startu”, „TOC czyli Narzędzia Logicznego Myślenia”, „Sensoryczne zabawy plastyczne”, „Jak korzystać z teorii inteligencji wielorakich w przedszkolu”.

W sierpniu 2016 roku zdałam przed komisją kwalifikacyjną egzamin zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.

W „Dobrym Przedszkolu” pełnię funkcję nauczyciela wychowawcy, nauczyciela języka angielskiego oraz koordynatora realizowanego w naszym przedszkolu Programu Outdoor Learning.

Moje zainteresowania: literatura, sport szczególnie jazda na rowerze oraz pływanie, spacery, podróże.

Karolina

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Jestem absolwentką Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku, gdzie uzyskałam tytuł licencjata z pedagogiki o specjalności: pedagogika resocjalizacyjna. Tam też obroniłam tytuł magistra na kierunku Pedagogika, specjalizacja-Zintegrowana wczesna edukacja. Na Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku ukończyłam studia podyplomowe na kierunku: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.

Brałam udział w wielu warsztatach i kursach doskonalących, między innymi: „Fitness terapeutyczny dla dzieci”, „Zabawy i piosenki na wyciągnięcie ręki czyli jak sprawić, by czerpać radość z działań integracyjnych dla dzieci i dorosłych”, „Gry i zabawy matematyczne w edukacji przedszkolnej”, „Ruch, muzyka i plastyka dla smyka”, „Matematyka malucha, maluch badacz”.

W trakcie swojej 6-letniej pracy w charakterze nauczyciela wychowania przedszkolnego uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego .

Moje zainteresowania: kino, sport, muzyka, zwierzęta, podróże.

Karolina

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku na kierunku: Fizjoterapia, gdzie uzyskałam tytuł licencjata. Obecnie jestem studentką Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu na kierunku: Fizjoterapia (studia magisterskie).

Jestem absolwentką Policealnej Szkoły Ratownictwa Medycznego „Technik” w Gdańsku, gdzie uzyskałam tytuł ratownika medycznego. W 2017 roku ukończyłam z najwyższą oceną kurs „Opiekun w Żłobku lub Klubie Dziecięcym”.

Jestem osobą niezwykle ciepłą, empatyczną, uśmiechniętą, dla której dobro i harmonijny rozwój powierzonych sobie dzieci są wartością najwyższą.

W „Dobrym Przedszkolu” prowadzę zajęcia z Zumby.

Moje zainteresowania: literatura, górskie wyprawy, „morsowanie”.

Magdalena

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku na kierunku Socjologia, gdzie uzyskałam tytuł licencjata. W Gdańskiej Wyższej Szkole humanistycznej obroniłam tytuł magistra pedagogiki ogólnej. Ukończyłam również na tej samej uczelni studia podyplomowe o specjalizacji: Edukacja przedszkolna z wczesnoszkolną.

Prywatnie jestem mamą dwóch dziewczynek w wieku przedszkolnym. Jestem osobą niezwykle zorganizowaną, kreatywną, empatyczną, dla której dobro powierzonych w opiekę dzieci jest wartością najwyższą.

W „Dobrym Przedszkolu” prowadzę zajęcia w ramach programu wpierającego zasady zdrowego żywienia o nazwie „Kuchcikowo”.

Katarzyna

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Jestem absolwentką Technikum Odzieżowego w Gdyni, gdzie w 2002 roku z wyróżnieniem uzyskałam tytuł technika technologii odzieżowej. Obecnie jestem studentką III roku wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim, specjalność: administracja w biznesie i finansach.

Jestem osobą bardzo pogodną, pełną empatii i ciepła. Jako pełnoetatowa mama dwójki dzieci, nauczyłam się cierpliwości oraz kreatywności w codziennym rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem dzieci.

Moje zainteresowania: muzyka, taniec, teatr, podróże.

Kopiowanie zabronione.
Kadra