» Język angielski

JĘZYK ANGIELSKI

Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach jest w chwili obecnej czymś naturalnym, a wręcz oczekiwanym i wymaganym przez rodziców. A to dzięki przekonaniu, że im wcześniej maluchy rozpoczną naukę języka, tym większe mają szanse na jego panowanie, a co za tym idzie na lepszą przyszłość. Rodzice są przekonani, że posyłając swoje pociechy na lekcje języka angielskiego już w przedszkolu przygotowują je do lepszego startu zawodowego na europejskim rynku pracy, na którym nieodzowna jest znajomość kilku języków. Poza tym, badania psychologiczne wskazują, że jest to najlepszy okres na zafascynowanie dziecka językiem obcym, bowiem dzieci do piątego roku życia dysponują dużymi zdolnościami da naśladownictwa. Dodatkowo nowa Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego nakłada na przedszkola obowiązek włączenia zajęć z języka obcego w ramy dnia przedszkolnego.
Biorąc pod uwagę wszystkie te fakty, postanowiliśmy wprowadzić do oferty naszego przedszkola codzienną naukę języka angielskiego metodą immersji. Co to jest immersja? Immersję możemy przetłumaczyć jako „językową kąpiel”. Dzieci w sposób naturalny „zanurzają” się w nowym języku obcym, w naszym przypadku w języku angielskim. Poprzez immersję nie należy rozumieć „typowych” lekcji języka obcego, lecz samoistne i naturalne wykorzystywanie tego języka w czasie zajęć edukacyjnych. Stosując metodę immersji w przedszkolu, nauczyciel języka angielskiego nie używa w ogóle języka ojczystego dzieci. Dzieci są więc przekonane, że ich nauczyciel nie tylko nie zna języka polskiego ale nawet nie rozumie pojedynczych słów w tym języku.
Posługując się metodą immersji, dzieci osiągają wyraźnie wyższy poziom w nauce języka obcego, niż w wypadku „tradycyjnej” opieki lub „tradycyjnego” nauczania. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej, dzieci bez problemów rozumieją wszystkie wyrażenia codziennego życia, nawet jeśli „nowego” języka nie używają. Poprzez wczesny kontakt z językiem obcym mocno rozwija się również samoświadomość dziecka, które nie ma obaw przed nauką innych języków.

jezyk angielski