» Edukacja mobilna

EDUKACJA MOBILNA

Współczesny świat można zdefiniować za pomocą jednego słowa: mobilność. Kultura mobilna pozwala ludziom na pozostawanie w stałym kontakcie, żyjąc w globalnej wiosce zwanej Ziemią oraz na zdobywanie niezbędnych informacji w bardzo krótkim czasie. Wszystko to jest możliwe dzięki wynalazkowi Internetu oraz dostępowi do sprzętu mobilnego, w tym popularnych aktualnie tabletów. Wychodząc naprzeciw wymaganiom współczesności, w „Dobrym Przedszkolu” w Gdyni realizowane są zajęcia z Edukacji Mobilnej, dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Opierając się na bezpiecznych, sprawdzonych wcześniej aplikacjach, dzieci poznają nowoczesne sposoby nauczania, coraz bardziej popularne, zwłaszcza u naszych zamorskich szwedzkich sąsiadów. Zajęcia oparte są na metodzie Action Learning, podczas której dzieci zapoznają się z problemem do rozwiązania. Co istotne, problem ten jest związany z życiem dzieci, ich zainteresowaniami, bieżącymi tematami – bliskość problemu ma na celu rzeczywiste zaangażowanie dzieci w poszukiwanie możliwie najlepszych rozwiązań.
Co równie ważne, w czasie zabaw i zajęć z edukacji mobilnej i podstaw programowania pobudzamy kreatywność dzieci, ponieważ nie istnieje wyłącznie jedno rozstrzygnięcia problemu – każda odpowiedź dobrze umotywowana zostaje uznana za poprawną. W zabawie wprowadzającej dzieci w świat programowania towarzyszą im roboty edukacyjne czyli Bee boty oraz Photony.