» Czesne

CZESNE

Czesne w Dobry Przedszkolu w Gdyni  zawiera wszystkie opłaty które ponosi rodzić w związku z pobytem  dziecka w przedszkolu, nie ukrywamy żadnych opłat, nie zaskoczymy Państwa żadnymi zbiórkami w trakcie roku szkolnego, uczciwie przedstawiamy koszt miesięcznego pobytu Waszego dziecka w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2021/22

850 zł

Opłata rekrutacyjna  350 zł

W ramach czesnego zapewniamy:

 • opiekę w godz. 6.30-18:00 od poniedziałku do piątku.
 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego poszerzoną o:

– codziennie zajęcia z języka angielskiego

– kółko małego eksperymentatora

– zajęcia piłkarskie

– edukację mobilną

– taniec towarzyski

– zajęcia z elementami sensoplastyki

 • przez cały rok szkolny wszelkie artykuły papiernicze jak i higieniczne
 • ubezpieczenie NNW
 • wycieczki krajoznawcze
 • uroczyście obchodzone urodzinki każdego  dziecka
 • 4 posiłki dziennie
 • wodę dostępną dla dzieci bez ograniczeń
 • zajęcia otwarte dla Rodziców
 • internetowy system komunikacji z placówką „Iprzedszkole”
 • pełen monitoring placówki zapewniający bezpieczeństwo – monitoring wizyjny z sal przedszkolnych dla rodziców
 • bogaty kalendarz imprez przedszkolnych przez cały rok
 • pakiet zdjęć

Ulgi w opłatach czesnego :

* czesne ulega obniżeniu o 7 zł za  każdą prawidło  zgłoszoną nieobecność

* w przypadku gdy do placówki uczęszcza co najmniej 2. rodzeństwa przysługuje ulga w opłacie czesnego 120 zł/miesięcznie na każde z nich.

*** ulgi nie łączą się ze sobą