» Adaptacja bez stresu

ADAPTACJA BEZ STRESU

Adaptacja to trudny czas zarówno dla dziecka jak i rodzica/ opiekuna. Dlatego aby ułatwić ten proces trzymamy się kilku ważnych zasad:

  •  Dziecku łatwiej oddzielić się od matki, gdy ma obiekt przejściowy (maskotkę, wybrany przedmiot), który jest wspomnieniem domu, miejsca, w którym czuło się bezpiecznie.
  •  Adaptacja powinna być przeprowadzana stopniowo, uwzględniając indywidualne różnice między dziećmi.
  • Czas pobytu dziecka na początku powinno się skrócić do minimum (3 – 5 godzin dziennie). Zawsze należy dotrzymywać obietnic (przyjdę po ciebie po obiedzie).
  • Rodzice powinni rozmawiać z dzieckiem o przedszkolu. Opowiadać mu co będzie tam robiło. Zapewnić, że pozna nowych kolegów i koleżanki, że dużo się nauczy.
  • Rodzice powinni rozbudzać ciekawość dziecka, wręcz prowokować radosne oczekiwanie na pobyt w przedszkolu.
  • Opiekunowie powinni okazywać pełną akceptację i wsparcie dziecka, rozumieć jego emocje, stres, lęki.
  • Rodzice powinni mówić pozytywnie o przedszkolu, budować zaufanie do nauczycielek, personelu. Nigdy nie wolno straszyć dziecko przedszkolem.
  • Rodzic przy rozstaniu z dzieckiem powinien być spokojny, wykazujący akceptację sytuacji, zaufanie do nauczyciela, zdecydowanie, poczucie bezpieczeństwa. Przy rozstaniu przekazuje dziecku tylko pozytywne emocje.
  • Ważnym punktem jest współpraca rodziców z nauczycielkami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, przepływu informacji o postępach dziecka, jego mocnych i słabych stronach.